همکاری با شرکت نوکروم

در تاریخ می 2018 بین شرکت پارس پویش ویتامین  و شرکت روسی نوکروم  (Novochrom) قرارداد نمایندگی انحصاری واردات و توزیع ویتامین K3 به امضای طرفین رسید. محصول مربوطه به عنوان مواد اولیه در کارخانجات تولید خوراک دام و طیور سراسر کشور مورد استفاده قرار  خواهد گرفت.