تاسیس شرکت

ساختمان دفتر مرکزی شرکت پارس پویش ویتامین در منطقه گیشا در تهران در تاریخ 20 اسفند ماه  1394 افتتاح شد. این دفترمدرن و مجهز نشانگر روحیه کارکنان شرکت به عنوان یک تیم همدل، موثر، چابک و کارآمد است که می تواند نیازهای بازار را در سالهای آینده برآورده کند. مدیر عامل شرکت، دکتر کیوان کرکودی، در نطق افتتاحیه خود به چشم اندازها و راهبردهای جدید شرکت جهت شروع همکاری با تولیدکننده های معتبر بین المللی در زمینه مکمل ها و افزودنی های دارویی اشاره کرد. پس از حدود 8 سال فعالیت در زمینه تولید و توزیع ویتامین ها، مواد معدنی و مکمل ها، شرکت برای تهیه مواد اولیه و واردات ریزمغذی ها، افزودنی ها و مکمل های دارویی هدف گذاری کرده است.