همکاری با شرکت هلندی اف اف کمیکالز

در تاریخ می 2015 بین شرکت پارس پویش ویتامین  و شرکت هلندی اف اف کمیکالز بی وی (FF Chemicals BV) قرارداد نمایندگی انحصاری واردات و توزیع مکمل های دامی به امضای طرفین رسید. محصولات مربوطه به عنوان مواد اولیه در کارخانجات تولید خوراک دام و طیور سراسر کشور مورد استفاده قرار  خواهد گرفت.