شرکت های همکار

همکاری با شرکت نوکروم

در تاریخ می 2018 بین شرکت پارس پویش ویتامین  و شرکت روسی نوکروم  (Novochrom) قرارداد نمایندگی انحصاری واردات و توزیع... ادامه