Toxin Binders

Toxybind Perfect

توکسی بایند پرفکت

موارد مصرف: جاذب سموم قارچی در مخلوط­های خوراکی و خوراک دام، طیور و آبزیان

گروه دارویی: افزودنی خوراک

مواد تشکیل دهنده:

 • هیدرات سدیم کلسیم آلومینیوم سیلیکات
 • مخمر غیرفعال و عصاره مخمر (ساکارومایسس سرویزیه)
 • پری بیوتیک
 • کلسیم پروپیونات
 • اسید سیتریک
 • اسید فسفریک
 • ترکیباتی با منشاء گیاهی
 • آنتی اکسیدان
 • مخمر حاوی آنزیم­ها (Biotransformation into non –toxics)

مکانیسم عمل:

آلودگی­های قارچی دان و خوراک که متابولیت ثانویه قارچ­ها می­باشد به دو دلیل حائز اهمیت هستند. در مرحله اول به دلیل ایجاد سمیت بالا (مایکو توکسین) که معمولا با علائم پاراکلینیکی ایجاد مسمومیت­های مزمن و یا تحت حاد می­کنند که در نتیجه موجب افزایش ضریب تبدیل و کاهش تولید می­گردند. همچنین کاهش تولید گوشت، شیر، تخم مرغ،کاهش ایمنی و در نتیجه مستعد شدن به انواع بیماری­ها و یا کاهش اثر واکسن­ها از جمله دیگر اثرات مضر آلودگی­های قارچی پنهان می­باشند. در مرحله دوم عدم حذف این قارچ­ها از دان و تجمع آن­ها در تولیدات شیر و گوشت و تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهائی که ما انسان­ها می­باشیم ایجاد خطر (سرطان) می­کنند. ترکیب سیلیکات آلومینیوم کلسیم و سدیم هیدراته فعال که با استفاده از روش­های دکانتوره، سانتریفیوژ و خالص سازی (پالایش) به ذرات کوچکتر با ظرفیت جذب بسیار بالاتر (که در ایران این فرآوری بر روی منابع موجود صورت نگرفته است، منابع موجود داخلی متاسفانه دارای تبادل کاتیونی بالایی بوده که این موضوع منجر به هدر رفت و دفع برخی از مواد مغذی در دستگاه گوارش می­شود) اصلاح شده است. به دليل باردار بودن ساختار این محصول (دو قطبي بودن) در جهت خنثي نمودن بار ساختار خود، با عناصر بار دار ايجاد باند نموده و آن­ها را از دسترس بدن خارج مي­كنند. اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال بالا و ايجاد بار الكتريكي باعث جذب سموم قارچي شده و بدون اثر از دستگاه گوارش دفع مي­گردند، هرچه اين مواد بتوانند سطح فعاليت بيشتري داشته باشند و بار الكتريكي بيشتري توليد كنند كارايي آن­ها در جذب سموم قارچي افزايش مي­يابد (جذب سموم قارچي در اين توكسين بايندر­ها به بار مولكولي و وزن ذرات بستگي دارد). در واقع توكسين بايندر­هاي رسي بر اساس حفره هایی كه دارند هر ماده اي را كه شبيه ساختار حفره­هايشان باشد و بر اساس برخورد با آن­ها به دام مي­اندازند كه ساختار اين حفره­ها خيلي شبيه به ساختار آفلاتوكسين­ها است. از سوی دیگر مخمر غیرفعال و عصاره مخمر (ساکارومایسس سرویزیه) که در این محصول موجود می­باشد شامل پلی ساکاریدهای نظیر بتاگلوکان، مانان الیگوساکارید، پروتئین و لیپید هستند. بتاگلوکان، پلی ساکاریدی است که با پیوند به ماکروفاژها موجب فعال شدن آن­ها در فرآیند فاگوسیتوز و نیز افزایش تولید سیتوکین­ها توسط آن­ها می­شود. سیتوکین­ها سبب فعال نمودن سلول­های T-cell و B-cell شده، بنابراین بتاگلوکان­ها در تحریک سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی نقش مهمی ایفا می­کنند، همچنین به دلیل ساختار مارپیچ گونه خود و زنجیره­های جانبی (3 – 1 و 6 – 1) به شکل گسترده­ای به سموم قارچی مانند زرالنون، داکسی نیوالنول و آفلاتوکسین B1 با پیوندهای هیدروژنی و واندروالس متصل شده و موجبات دفع آن­ها را فراهم می­نماید. مانان الیگوساکارید به عنوان سوبسترا و منبع انرژی لاکتوباسیلوس­ها و یک جایگاه رقابتی پیوند دهنده برای باکتری­های گرم منفی می­باشد، که باعث کاهش کلونیزه شدن این باکتری­های بیماری زا و در نتیجه افزایش فلور مفید روده شده و افزایش جذب مواد مغذی به دلیل تقویت پرزها (ویلی­ها) و بهبود ساختار روده را در پی دارد. اسیدهای آلی و نمک­های آن­، از فساد مواد غذایی جلوگیری نموده و از غذا در برابر میکروب­ها محافظت می­نماید. کلسیم پروپیونات نمک پروپیونیک اسید می­باشد که به عنوان نگهدارنده عمل می­کند و باعث نابودی و انهدام کپک­ها می­شود و به عنوان قارچ کش قوی عمل می­کند. اسید سیتریک با ایجاد ترکیبات پیچیده با یون­های فلزی از تاثیرات منفی این یون­ها که برای کاتالیز مرحله آغازین اکسیداسیون ضروری هستند جلوگیری کرده و می­تواند از اتواکسیداسیون جلوگیری کند و همچنین اسیدهای کربوکسیلیک دارای عامل هیدروکسیل مثل اسید سیتریک از دسته مهارکننده­ها می­باشند که موجب آثار متقابل همکوشی با آنتی اکسیدان­ها می­گردند. اسیدهای آلی و نمک­ آن­ها در روده با ورود به داخل سلول باکتری موجب قطع و شکستگی در غشاء باکتری شده و نشت پذیری غشاء باکتری را افزایش داده و با تجزیه در داخل باکتری pH درون باکتری را کاهش و موجب تجمع آنیون­های سمی در داخل باکتری شده که بدین وسیله موجب از بین رفتن باکتری­های حساس به pH می­شود. آنتی اکسیدان موجود در این محصول با جلوگیری از اثرات مخرب رادیکال­های آزاد بر اسیدهای آمینه ضروری، کاروتینوئیدها و ویتامین­ها در دستگاه گوارش موجبات بهبود فرآیند جذب این مواد را ایجاد می کند و همچنین از پراکسیداسیون لیپیدی که در حضور مایکوتوکسین­های مانند اکراتوکسین A، توکسین T2 و دون اتفاق می­افتد جلوگیری کرده، مانع از آسیب به مواد مغذی ضروری می­شود و از سلول­ها در برابر اکسیداسیون توسط رادیکال­های آزاد محافظت می کند. ترکیبات با منشاء گیاهی و عصاره­های گیاهی مانند رزماری، بوته خار مریم و آرتیشو که در این محصول به کار رفته دارای خواص آنتی اکسیدانی، سم زدایی از اندام­ها، ضد التهابی، بهبود سنتز پروتئین و فعالیت ضد فیبروتیک داشته که موجب بهبود و بازیابی عملکرد کبد، پانکراس، طحال و کلیه می­شوند.

Bio-transformation of Mycotoxins مخمر حاوی آنزیم: تبدیل ساختارهای شیمیایی مایکوتوکسین­های سمی به ساختارهای غیرسمی توسط فعالیت آنزیمی مانند آنزیم اپوکسیداز و آنزیم استراز و یا تخریب میکروبی بوده که نحوه عملکرد آن به شرح زیر می­باشد:

Bio-transformation of Trichotecenes (DON): حلقه اپوکسی مسئول سمیت Trichotecenes بوده (سبب مهار بیوسنتز پروتئین می­باشد) که با عمل داپوکسیداسیون سمیت خود را از دست می­دهد. علاوه بر این سم DON کمتر قطبی می­شود که می­تواند با گلوکان و مانان پلی ساکارید باند شده و حذف گردد.

Biotransformation of Zearalenone (ZEA): زرالنون توسط فعالیت آنزیمی استراز در این محصول به یک متابولیت غیر سمی تبدیل گشته که در این تحول به α-ZEA که هیچ اثر سمی ندارد تبدیل می­گردد.

Biotransformation of Ochratoxin-A (OTA): اکراتوکسین توسط هیدرولیز آنزیمی به دو مولکول خرد شده (OT-α and L-β-phenylalanin) که این آنزیم در مخمر ساکارومایسس سرویزیه موجود می­باشد و در نتیجه سمیت خود را از دست می­دهد.

این محصول بالاترین نتایج را در حذف اثرات منفی مایکوتوکسین­ها را داشته که به شرح زیر می­باشد:

(pH-value 6.5 / intestine) Adsorption (pH-value2.5 / stomach) Dosage Mycotoxin
90.0% 94.0% 0.25% Vomi toxin (DON) (1.000 ppb)
92.8% 95.6% 0.25% Zearalenon (1.000 ppb)
99.2% 98.6% 0.25% Aflatoxins (1.000 ppb)
93.7% 95.1% 0.25% Ochratoxin (1.000 ppb)

 

مزایا:

 1. جذب و اتصال به مایکوتوکسین­ها
 2. پیشگیری از استرس­های اکسیداتیو
 3. کاهش سرکوب سیستم ایمنی
 4. بازگرداندن و بهبود عملکرد ارگان­های بدن (کلیه­ها، کبد، پانکراس)
 5. حفظ محیط اسیدی روده
 6. فراهم نمودن محیط در جهت رشد باکتری­های مفید
 7. افزایش مقاومت سیستم ایمنی در برابر بیماری­ها
 8. بهبود عملکرد در حالت سلامت یا بیماری از جنبه های ضریب تبدیل غذایی، یکنواختی گله و شاخص تولید
 9. جلوگیری از کلونیزه شدن عوامل بیماری­زا در روده
 10. کاهش بیماری­های التهابی دستگاه گوارش با تغییر فلور روده
 11. ممانعت از اختلالات باروری و سقط جنین ناشی از آفلاتوکسین B1 و زرالنون در نشخوارکنندگان
 12. کاهش دفع میزان آفلاتوکسین M1 شیر و ممانعت از اثرات سرطان­زایی این ماده در انسان
 13. بهبود افزایش وزن روزانه به ویژه در طیور جوان با جلوگیری از اختلال سنتز پروتئین­ها در کبد
 14. افزایش تولید، افزایش جوجه در آوری و کاهش مرگ و میر جنین در گله­های مادر
 15. ممانعت از تضعیف سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ مطلوب این سیستم به واکسن­ها و عوامل بیماری زا

مقدار و روش مصرف:

5/2– 5/0 کیلوگرم در تن خوراک

شرایط نگهداری:

در مکان خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

تاریخ انقضاء:

24 ماه پس از تولید

بسته بندی:

پاکت سه لایه 25 کیلو گرمی (لایه پلی اتیلنی در تماس با دارو)

تولید کننده: شرکت FF Chemical BV هلند دارای گواهی GMP+، آلفا نامبر

Toxybind Unique

توکسی بایند یونیک

موارد مصرف: جاذب سموم قارچی در مخلوط­های خوراکی و خوراک دام، طیور و آبزیان

گروه دارویی: افزودنی خوراک

مواد تشکیل دهنده:

 • هیدرات سدیم کلسیم آلومینیوم سیلیکات
 • مخمر غیرفعال و عصاره مخمر (ساکارومایسس سرویزیه)
 • کلسیم پروپیونات
 • اسید سیتریک
 • اسید فسفریک
 • ترکیباتی با منشاء گیاهی
 • آنتی اکسیدان

مکانیسم عمل:

آلودگی­های قارچی دان و خوراک که متابولیت ثانویه قارچ­ها می­باشد به دو دلیل حائز اهمیت هستند. در مرحله اول به دلیل ایجاد سمیت بالا (مایکو توکسین) که معمولا با علائم پاراکلینیکی ایجاد مسمومیت­های مزمن و یا تحت حاد می­کنند که در نتیجه موجب افزایش ضریب تبدیل و کاهش تولید می­گردند. همچنین کاهش تولید گوشت، شیر، تخم مرغ،کاهش ایمنی و در نتیجه مستعد شدن به انواع بیماری­ها و یا کاهش اثر واکسن­ها از جمله دیگر اثرات مضر آلودگی­های قارچی پنهان می­باشند. در مرحله دوم عدم حذف این قارچ­ها از دان و تجمع آن­ها در تولیدات شیر، گوشت و تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهائی که ما انسان­ها می­باشیم ایجاد خطر (سرطان) می­کنند. ترکیب سیلیکات آلومینیوم، کلسیم و سدیم هیدراته فعال که با استفاده از روش­های دکانتوره، سانتریفیوژ و خالص سازی (پالایش) به ذرات کوچکتر با ظرفیت جذب بسیار بالاتر (که در ایران این فرآوری بر روی منابع موجود صورت نگرفته است، منابع موجود داخلی متاسفانه دارای تبادل کاتیونی بالایی بوده که این موضوع منجر به هدر رفت و دفع برخی از مواد مغذی در دستگاه گوارش می­شود) اصلاح شده است. به دليل باردار بودن ساختار این محصول (دو قطبي بودن) در جهت خنثي نمودن بار ساختار خود با عناصر بار دار ايجاد باند نموده و آن­ها را از دسترس بدن خارج مي­كنند. اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال بالا و ايجاد بار الكتريكي ، باعث جذب سموم قارچي شده و بدون اثر از دستگاه گوارش دفع مي­گردند، هرچه اين مواد بتوانند سطح فعاليت بيشتري داشته باشند و بار الكتريكي بيشتري توليد كنند كارايي آن­ها در جذب سموم قارچي افزايش مي­يابد (جذب سموم قارچي در اين توكسين بايندر­ها به بار مولكولي و وزن ذرات بستگي دارد). در واقع توكسين بايندر­هاي رسي بر اساس حفره هایی كه دارند هر ماده­اي را كه شبيه ساختار حفره­هايشان باشد و بر اساس برخورد با آن­ها به دام مي­اندازند كه ساختار اين حفره­ها خيلي شبيه به ساختار آفلاتوكسين­ها است. از سوی دیگر مخمر غیرفعال و عصاره مخمر (ساکارومایسس سرویزیه) که در این محصول موجود می­باشد شامل پلی ساکاریدهای نظیر گلوکان و مانان و همچنین پروتئین و لیپید هستند. بتاگلوکان به دلیل ساختار مارپیچ گونه خود و زنجیره­های جانبی (3 – 1 و 6 – 1) به شکل گسترده ای به سموم قارچی مانند زرالنون، داکسی نیوالنول و آفلاتوکسین B1 با پیوندهای هیدروژنی و واندروالس متصل شده و موجبات دفع آن­ها را فراهم می­نماید. مانان الیگوساکارید به عنوان سوبسترا و منبع انرژی لاکتوباسیلوس­ها و یک جایگاه رقابتی پیوند دهنده برای باکتری­های گرم منفی می­باشند، که باعث کاهش کلونیزه شدن این باکتری­های بیماریزا و در نتیجه افزایش فلور مفید روده شده و افزایش جذب مواد غذایی به دلیل تقویت پرزها (ویلی­ها) و بهبود ساختار روده را در پی دارد. اسید های آلی و نمک­های آن­ها از فساد مواد غذایی جلوگیری نموده و از غذا در برابر میکروب­ها محافظت می­نماید. کلسیم پروپیونات نمک پروپیونیک اسید می­باشد که به عنوان نگهدارنده عمل می­کند و باعث نابودی و انهدام کپک­ها می­شود. اسیدهای آلی و نمک­ آن­ها در روده با ورود به داخل سلول باکتری موجب قطع و شکستگی در غشاء باکتری شده و نشت پذیری غشاء باکتری را افزایش داده و با تجزیه در داخل باکتری pH درون باکتری را کاهش و موجب تجمع آنیون­های سمی در داخل باکتری شده که بدین وسیله موجب از بین رفتن باکتری­های حساس به pH می­شود. آنتی اکسیدان موجود در این محصول با جلوگیری از اثرات مخرب رادیکال­های آزاد بر اسیدهای آمینه ضروری، کاروتینوئیدها و ویتامین­ها در دستگاه گوارش موجبات بهبود فرایند جذب این مواد را ایجاد کنند و همچنین از پراکسیداسیون لیپیدی که در حضور مایکوتوکسین­های مانند اکراتوکسین A، توکسین تی-2 و دون فراهم می کند جلوگیری کرده، مانع از آسیب به مواد مغذی ضروری می­شود و از سلول­ها در برابر اکسیداسیون توسط رادیکال­های آزاد محافظت کرده ترکیبات با منشاء گیاهی و عصاره­های گیاهی مانند رزماری، بوته خار مریم و آرتیشو که در این محصول به کار رفته دارای خواص آنتی اکسیدانی، سم زدایی از اندام­ها، ضد التهابی، بهبود سنتز پروتئین و فعالیت ضد فیبروتیک داشته که موجب بهبود و بازیابی عملکرد کبد، پانکراس، طحال و کلیه می­شوند.

مزایا:

 1. جذب و اتصال به مایکوتوکسین­ها و حذف آن­ها
 2. پیشگیری از تنش­های اکسیداتیو
 3. کاهش سرکوب سیستم ایمنی
 4. بازگرداندن و بهبود عملکرد ارگان­های بدن (کلیه­ها، کبد، پانکراس)
 5. محافظت از مواد غذایی در برابر قارچ­ها و مایکوتوکسین­ها
 6. افزایش فعالیت سلول­های فاگوسیت کننده
 7. تکثیر و افزایش جمعیت باکتری­های مفید روده
 8. بهبود ایمنی سلولی
 9. بهبود ضریب تبدیل
 10. بهبود عمومی رشد و تولید

مقدار و روش مصرف:

5/2– 5/0کیلوگرم در تن خوراک

 

شرایط نگهداری:

در مکان خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

تاریخ انقضاء:

24 ماه پس از تولید

بسته بندی:

پاکت سه لایه 25 کیلوگرمی (لایه پلی اتیلنی در تماس با دارو)

تولید کننده: شرکت FF Chemical BV هلند دارای گواهی GMP+ و آلفا نامبر

 

Toxybind Basic

توکسی بایند بیسیک

هیدرات سدیم کلسیم آلومینیوم سیلیکات

موارد مصرف: جاذب سموم قارچی در مخلوط­های خوراکی و خوراک دام، طیور و آبزیان

گروه دارویی: افزودنی خوراک مایکوتوکسین بایندر جهت کنترل مسمومیت­های ناشی از وجود سموم  قارچی در خوراک و مواد اولیه خوراکی

مواد تشکیل دهنده:

 • هیدرات سدیم کلسیم آلومینیوم سیلیکات

مکانیسم عمل:

آلودگی­های قارچی دان و خوراک که متابولیت ثانویه قارچ­ها می­باشد به دو دلیل حائز اهمیت هستند. در مرحله اول به دلیل ایجاد سمیت بالا (مایکو توکسین) که معمولا با علائم پاراکلینیکی، ایجاد مسمومیت­های مزمن و یا تحت حاد می­کنند که در نتیجه موجب افزایش ضریب تبدیل و کاهش تولید می­گردند. همچنین کاهش تولید گوشت، شیر و تخم مرغ و کاهش ایمنی و در نتیجه مستعد شدن به انواع بیماری­ها و یا کاهش اثر واکسن­ها از جمله دیگر اثرات مضر آلودگی­های قارچی پنهان می­باشند. در مرحله دوم عدم حذف این قارچ­ها از دان و تجمع آن­ها در تولیدات شیر و گوشت و تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهائی که ما انسان­ها می­باشیم ایجاد خطر (سرطان) می­کنند. ترکیب سیلیکات آلومینیوم، کلسیم و سدیم هیدراته فعال که با استفاده از روش­های دکانتوره، سانتریفیوژ و خالص سازی (پالایش) به ذرات کوچکتر با ظرفیت جذب بسیار بالاتر (که در ایران این فرآوری بر روی منابع موجود صورت نگرفته است، منابع موجود داخلی متاسفانه دارای تبادل کاتیونی بالایی بوده که این موضوع منجر به هدر رفت و دفع برخی از مواد مغذی در دستگاه گوارش می­شود) اصلاح شده است. بدليل بار دار بودن ساختار این محصول (دو قطبي بودن)در جهت خنثي نمودن بار ساختار خود با عناصر بار دار ايجاد باند نموده و آن­ها را از دسترس بدن خارج مي­كنند. اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال بالا و ايجاد بار الكتريكي، باعث جذب سموم قارچي شده که بدون اثر از دستگاه گوارش دفع مي­گردند، هرچه اين مواد بتوانند سطح فعاليت بيشتري داشته باشند و بار الكتريكي بيشتري توليد كنند كارايي آن­ها در جذب سموم قارچي افزايش مي يابد. (جذب سموم قارچي در اين توكسين بايندر­ها به بار مولكولي و وزن ذرات بستگي دارد). در واقع توكسين بايندر­هاي رسي بر اساس حفراتي كه دارند هر ماده اي را كه شبيه ساختار حفره هايشان باشد و بر اساس برخورد با آن­ها بدام مي اندازند كه ساختار اين حفره ها بسیار مشابه ساختار آفلاتوكسين­ها مي­باشد. این محصول با توجه به نحوه فرآوری و در صد بالای آلومینیوم سیلیکات موجود، ساختار شیمیایی و ظرفیت کاتیونی مناسب باعث جذب بسیار بالای طیف وسیعی از مایکوتوکسین­ها اعم از قطبی نظیر انواع آفلاتوکسین­ها و غیر قطبی نظیر زرالنون در دستگاه گوارش می­گردد.

مزایا:

 1. بهبود ضریب تبدیل غذایی با جلوگیری از اختلالات گوارشی و تنظیم حرکات دودی روده
 2. ممانعت از تضعیف سیستم ایمنی و باعث پاسخ مطلوب این سیستم به واکسن­ها و عوامل بیماری زا
 3. افزایش تولید، افزایش جوجه در آوری و کاهش مرگ و میر جنین در گله­های مادر
 4. بهبود افزایش وزن روزانه به ویژه در طیور جوان با جلوگیری از اختلال سنتز پروتئین­ها در کبد
 5. کاهش دفع میزان افلاتوکسین M1 با شیر و ممانعت از اثرات سرطانزایی این ماده در انسان
 6. ممانعت از اختلالات باروری و سقط جنین ناشی از آفلاتوکسین B1 و زرالنون در نشخوارکنندگان

مقدار و روش مصرف:

5/2– 5/0کیلوگرم در تن خوراک

شرایط نگهداری:

در مکان خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

تاریخ انقضاء:

24 ماه پس از تولید

بسته بندی:

پاکت سه لایه 25 کیلوگرمی (لایه پلی اتیلنی در تماس با دارو)

تولید کننده: شرکت FF Chemical BV هلند دارای گواهی GMP+ و آلفا نامبر